Pages

14 August 2012

Sebab sebab turunnya surat Al-falaq dan An-nas

Dalam suatu riwayat dikemukan bahwa Rosulullah saw. pernah sakit yang agak parah, sehingga datanglah kepadanya dua malaikat,yang satu duduk di sebelah kepalanya dan yang satu lagi di sebelah kakinya. Berkatalah malaikat di sebelah kakinya kepada yang ada di sebelah kepalanya
  “Apa yang engkeau lihat?” Ia berkata : ” Dia kena guna-guna “. “Apa
guna-guna itu?”. “Guna-guna
itu sihir”.”Siapa yang
membuat sihirnnya?”. Ia
menjawab : “Labid bin al-
A’sham Alyahudi yang sihirnya berupa gulungan
yang disimpan di sumur
keluarga si Anu di bawah
sebuah batu besar. Datanglah
ke sumur itu, timbalah airnya
dan angkat batunya kemudian ambillah
gulungannya dan bakarlah”.
Pagi pagi hari Rasulullah saw.
mengutus ‘Ammar bin Yasir
dengan kawan-kawannya.
Setibanya di sumur itu tampaklah arinya merah
seperti air pacar. Air itu
ditimbanya dan diangkat
batunya serta dikeluarkan
gulungannya terus dibakar
dan ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang
terdiri atas sebelas simpul.
(Kedua surat ini (S.113 dan
114) turun berkenaan dengan
peristiwa itu. Setiap kali
Rasulullah mengucapkan satu ayat terbukalah simpulnya,
(Diriwayatkan oleh al-Baihaqi
di dalam kitab Dala’ilun
Nubuwah dari al-Kalbi dari
Abi Shalih yang bersumber
dari Ibnu Abbas. Keterangan:
Dalam kita Bukhari terdapat
syahid (penguat) Hadits) yang
ceriteranya seperti itu, tapi
tidak menyebutkan sebab
turunya dua surat itu. Dalam riwayat lain ada shahid yang
ceritanya seperti itu dan
menyebutkan turunya kedua
surat itu.
Dalam riwayat lain
dikemukakan bahwa kaum yahudi membuatkan
makanan bagi Rasulullah saw.
Setelah makan makanan itu
tiba-tiba Rasulullah sakit keras
sehingga Sahabat-sahabatnya
mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan Yahudi
itu. Maka turunlah Jibril
membawa dua surat ini (S.113
dan S 114) dan membacakan
ta’udz.
Setelah itu juga Rasulullah keluar menemui Shahabat-
shahabatnya dalam keadaa
sehat Wal’afiat.
(Diriwayatkan oleh Abu
Na’im dalam kitab ad-Dalail
dari Abi Jafar ar-Razi bin Anas yang bersumber dari Anas bin
Malik) sumber :ASBABUN NUZUL,
K.H.Q SHALEH, H.A.A DAHLAN,
PROF. DR. H.M.D. DAHLAN)
link download Alfalaq dan Annas mp3 http://quran.jalisi.com/114nas_01.mp3
http://quran.jalisi.com/113falaq_01.mp3

0 komentar:

Post a Comment